Dagbesteding

In onze keukens stellen wij je in staat te werken aan jouw individuele doelen. Via op werk gelijkende dagbesteding kan op een creatieve en laagdrempelige manier aan individuele doelen gewerkt worden. In een leerklimaat waarin je jezelf kan en mag zijn, bieden we je de mogelijkheid het Horeca vak te leren.

Via een portfolio en certificaten wordt toegewerkt richting de arbeidsmarkt en/of scholing waar mogelijk en krijgen vakgerichte vaardigheden, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en persoonlijke vaardigheden alle aandacht. Zo wordt op eigen vraag en niveau geleerd.

Door de kleine groepssamenstelling en professionele begeleiding wordt er aan concrete doelen gewerkt, welke afgestemd worden met de jongere zelf en/of met de ouders/verzorgers.

Doelgroepen
Deze vorm van dagbesteding is bestemd voor jongeren van 12 tot 27 jaar met (ernstige) leerproblemen door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of andere
(psychische) problemen als niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of autisme.

Stoer Food Factory biedt arbeidsmatige dagbesteding in het kader van Jeugdwet, WMO en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op